Intern reglement - Cooldown

VERKOOPPUNTEN -  'T GAZETJE WELLEN'T KLAVERKE WELLEN'T GAZETJE KORTESSEMDAGBLADHANDEL CLERINX BORGLOON

hit counter
Title
Ga naar de inhoud

Intern reglement “Cooldown Festival”
 
Het reglement is van toepassing op iedere bezoeker van het festival.
 
TICKETS/DRANKBONNEN
 
* aangekochte tickets en drankbonnen worden niet terugbetaald na aankoop.
 
* vrijkaarten mogen niet te koop worden aangeboden.
 
VEILIGHEID
 
*De beslissing van het veiligheidspersoneel of de verantwoordelijken is steeds bindend.
 
*In geval van situaties waarin deze huisregels niet voorzien, beslissen de verantwoordelijken over eventueel te nemen maatregelen.
 
WEIGERING
 
*Personen onder invloed van om het even welke soort drugs (ook alcohol);
 
*Personen in het bezit van drugs;
 
*Personen die in welke vorm dan ook spanningsvelden en/of agressiviteit meebrengen;
 
*Personen, binnen of buiten het festival terrein, die zich overdreven luidruchtig, ongepast (inclusief schuttingtaal en ongewenste intimiteiten), storend of agressief gedragen;
 
*Personen die geweld plegen of uitlokken tegenover de organisator, het personeel of de aanwezige klanten;
 
*Personen die wapens of wat daarvoor kan doorgaan bij zich dragen;
 
*Personen in het bezit van meegebrachte dranken;
 
*Personen wier handelingen en uitlatingen op racisme duiden;
 
*Personen die de normale tarieven voor de gebruikelijke dienstverlening  op het evenement (inbegrepen consumpties, vestiaire- en toiletgebruik) niet kunnen of wensen te betalen;
 
*Personen die zich op verzoek van het veiligheidspersoneel niet kunnen of wensen te legitimeren of anderzijds niet ingaan op de redelijke eisen van het veiligheidspersoneel;
 
*Personen die het diverse personeel hinderen en/of de uitvoering van de taak van barman, dj, toilet-en vestiaireverantwoordelijke en veiligheidsagent beletten;
 
*Personen die de richtlijnen van het personeel niet opvolgen;
 
*Personen, andere dan personeelsleden of de gebruikelijke handelscontacten, die op het evenement verkoopsdaden stellen;
 
*Personen zonder verzorgd voorkomen of passende kledij;
 
*Als bescherming van eigen en andermans veiligheid kan de bezoeker gefouilleerd worden op wapens. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot het evenement ontzegd worden;
 
*Het is ten strengste verboden consumpties buiten het terrein mee te nemen;
 
*Het is verboden om rugzakken mee het festival terrein op te nemen.
 
OVERLAST
 
Bezoekers dienen:
 
*Geen vandalisme te plegen. Personen die beschadigingen aanbrengen, moeten zelf deze kosten voor de reparatie of de vervanging betalen;
 
*De orde en netheid te respecteren: Op en rond het terrein staan voldoende vuilbakken om afval in te deponeren;
 
*Geen geluidsoverlast te veroorzaken tijdens en na het evenement buiten het festival terrein;
 
*Zich niet in het verkeer te begeven na het nuttigen van alcoholische dranken;
 
*Het personeel mag alcoholische dranken weigeren te verkopen aan personen die enige vorm van dronkenschap vertonen of personen die minderjarig zijn. (-16 voor alcohol en -18 voor sterke dranken)
 
PRIVACY
 
Tijdens de openingsuren van het festival wordt er gefilmd en worden er foto’s genomen. Het aldus verkregen beeldmateriaal kan door ons voor publicitaire doeleinden gebruikt worden.
 
Door het Cooldown Festival te bezoeken is de bezoeker hiervan op de hoogte en gaat hij hiermee akkoord.
 
Terug naar de inhoud